Prva stran Preventiva Nasveti in strokovna pomoč Prepoznavanje bolezni Projekti Povezave O nas

V ZPPK se zavzemamo za zbiranje in namensko uporabo sredstev, ki bi jih država pridobila s pomočjo dodatne podražitve tobačnih izdelkov.

Kratek pregled zgodovine “Tobačnega eura”

Ideja za projekt, imenovan Tobačni euro, je nastala v letu 2006, leto kasneje pa je bil, na iniciativo Koalicije protikadilskih društev Slovenije, preko Slovenske Zveze za Tobačno Kontrolo podan predlog za dopolnitev Zakona o tobačnih izdelkih. Predlog sicer ni bil sprejet, vendar pa je naletel na načelno podporo predvsem v zdravstvu (Zdravniška Zbornica Slovenije).
V svojem poizkusu razveljavitve določil novega zakona, ki neselekcioniarano prepovedujejo kajenje v vseh javnih prostorih v Sloveniji, je Slovenska Nacionalna Stranka, konec leta 2007, poskusila tobačni euro uporabiti za lastne cilje.

Glavni razlogi, da v ZPPK podpiramo tobačni euro?

1. Svetovna Zdravstvena Organizacija (WHO) navaja dvig cene tobačnih izdelkov kot najučinkovitejši in ekonomsko opravičljiv ukrep proti zmanjšanju kajenja.

2. Sredstva za nadzor nad tobačnimi izdelki so omejena in v izrazitem neskladju z dobički tobačne industrije in prihodki, ki jih prejema država iz naslova taks.

3. V Sloveniji izrazito primanjkuje sredstev za učinkovito promocijo nekajenja med mladimi.

4. V Sloveniji primanjkuje sredstev za izboljšanje zgodnjega ugotavljanja in obravnave bolezni, ki so posledica kajenja (bolezni pljuč, bolezni srce in ožilja).

5. V Sloveniji narašča kajenje med mladimi, posebno med dekleti.

6. V Sloveniji so cene tobačnih izdelkov na repu držav EU.