Prva stran Preventiva Nasveti in strokovna pomoč Prepoznavanje bolezni Projekti Povezave O nas

Kakovost obravnave bolnikov z rakom je v različnih državah sveta zelo različna. Razlike lahko nastajajo zaradi objektivnih razlogov (finančno stanje v državi) ali so razlogi politične oziroma organizacijske narave. Vodilni svetovni instituciji za obravnavo raka Evropsko Združenje za Internistično Onkologijo (ESMO) in Ameriško Združenje za Klinično Onkologijo (ASCO) verjameta, da bi morali biti programi onkološke obravnave organizirani na način, ki bi zagotovil bolnikom po svetu dostop do kakovostne in primerljive onkološke obravnave. V svojih prizadevanjih sta obe organizaciji pripravili dogovor (konsenz) o kakovostni obravnavi bolnikov z rakom, ki jih prevedene navajamo:  

ASCO-ESMO konsenz o kakovostni obravnavi bolnikov z rakom 

  • Dostop do informacij

Bolniki morajo biti na ustrezen način obveščeni o bolezni, načrtovanih in možnih zdravniških postopkih ter znanih pozitivnih in negativnih straneh specifičnega načina zdravljenja. O omenjenih informacijah naj se bolnik pogovori s kvalificiranim zdravstvenim osebjem, ki mora biti pripravljeno neposredno odgovariti na vprašanja bolnika. Bolnik mora imeti dostop do osebnih podatkov (ime, vloga) omenjenega zdravstvenega osebja.

  • Zasebnost in dostojanstvo bolnikov

Bolnik ima pravico do zasebnosti, kar zadeva diagnozo in zdravljenje njegove bolezni. Zdravstveni izvidi in drugi za bolnika specifični podatki, vključujoč genetske podatke, so bolnikov zasebni podatki. Zdravstvene ustanove jih lahko uporabljajo le, kadar so omenjene informacije potrebne zaradi izvajanja zdravljenja oziroma plačila zdravstvenih storitev. Kadar so za bolnika specifični podatki potrebni za raziskovalne namene, vključujoč klinične, epidemiološke ali druge klinične raziskave, morajo imeti bolniki možnost potrditi pripravljenost za uporabo njihovih kliničnih podatkov v raziskovane namene. Ob zdravstveni obravnavi mora biti bolnikovo dostojanstvo vedno  ohranjeno.

  • Dostop do zdravniških izvidov

Bolnik mora imeti zagotovljen dostop do zdravniških izvidov oziroma mora imeti možnost omenjene izvide dobiti zastonj ali proti ustreznemu plačilu. Zdravstveno osebje mora biti usposobljeno bolniku pojasniti vsebino zdravniških izvidov.

  • Omogočanje preventivnih programov

Posamezniki morajo imeti možnost do strokovnega svetovanja o preventivi rakavih bolezni, omogočiti pa jim je potrebno tudi dostop do dosegljivih preventivnih postopkov z dokazano učinkovitostjo.

  • Enakopravnost

Dostop do zdravstvenih storitev mora biti mogoč za vse, ne glede na raso, veroizpoved, spol, narodno pripadnost ali kakršnokoli omejeno sposobnost. Prav tako ne sme biti diskriminacije na osnovi zaposlitve in dosegljivosti zdravstvenega zavarovanja.

  • Privolitev v zdravljenje in možnost izbire

Bolnike je potrebno stimulirati v sodelovanje pri odločanju o načinu njihovega zdravljenja in siceršnje obravnave do stopnje, ki jo sami želijo. Skupina, ki bolnika obravnava, mora spoštovati bolnikove odločitve. Bolniki morajo imeti možnost pridobitve drugega mnenja in možnost izbora med različnimi načini zdravljenja in ustanovami, ki to zdravljenje nudijo.

  • Multidisciplinarna oskrba bolnikov z rakom

Kjer je mogoče, mora zdravljenje nuditi multidisciplinarna skupina specialistov, sestavljena iz onkologa internista, onkologa kirurga, onkologa radioterapevta in specialista za paliativno oskrbo. V omenjeni skupini naj bi sodelovale tudi onkološke medicinske sestre in socialni delavci. Bolnik mora imeti tudi možnost razgovora glede njegovih psihosocialnih, prehranskih in drugih potreb.

  • Inovativna oskrba bolnikov z rakom

Bolniki morajo imeti možnost vključitve v ustrezne klinične raziskave in morajo imeti dostop do inovativnih načinov zdravljenja, ki bi lahko izboljšali bolezenski izhod.

  • Načrtovanje obravnave bolnikov, ki so preživeli raka

Ob koncu primarnega zdravljenja morajo imeti bolniki na voljo natančen načrt nadaljnje obravnave, prav tako pa je potrebno pri vseh bolnikih sistematično spremljati dolgoročne učinke zdravljenja. Potrebo po rehabilitacijskih postopkih je potrebno za vsakega bolnika oceniti v kontekstu njegove dolgoročne zdravstvene obravnave.

  • Obravnava bolečine in paliativna oskrba

Kakovostno obravnavo bolnikov z rakom sestavlja poleg obravnave bolečine, ki zajema tudi uporabo opioidnih analgetikov, tudi drugo podporno zdravljenje. Ko so izčrpane vse možnosti učinkovitega zdravljenja raka, je bolnik upravičen do optimalne paliativne oskrbe in svetovanja glede dostojnega umiranja.