Prva stran Preventiva Nasveti in strokovna pomoč Prepoznavanje bolezni Projekti Povezave O nas

Za ustrezen načrt zdravljenja mora zdravnik ugotoviti, kako je rak razširjen v pljučih, bezgavkah in oddaljenih organih. Določiti mora t.i. stadij bolezni, pri čemer so mu v pomoč predvsem slikovne diagnostične preiskave, kot so preiskave s pomočjo rtg aparata, ultrazvoka, CT-ja, MR-ja in PET-a (pozitronska emisijska tomografija). Informacijo o stadiju bolezni (pa tudi o obliki pljučnega raka) boste potrebovali pri iskanju drugega mnenja in možnosti za vključitev v katero izmed kliničnih raziskav.

Stadij I:

Tumor je relativno majhen in omejen samo na pljuča (se ni razširil v bezgavke ali drug organ). V tem stadiju je rak praviloma operabilen, terje se ga odstrani s kirurškim posegom. Zdravnik se odloči tudi za dodatno zdravljenje (kemoterapijo ali obsevanje), ki največkrat sledi kirurškemu posegu.

Stadij II:

Tumor se je razširil na bližnje bezgavke na isti strani pljuč. Tudi v tem stadiju je pljučni rak praviloma mogoče odstraniti s kirurškim posegom, največkrat pa se operacija kombinira s kemoterapijo.

Stadij III:

Tumor se v tem stadiju še ni razširil v druge organe prsne votline, razen v bezgavke. Največkrat rak pljuč v tem stadiju ni mogoče učinkovito odstraniti s kirurškim posegom. Ločimo dve obliki rska v stadiju III in sicer:

            Stadij IIIA: tumor se je razširil v bezgavke, ki se nahajajo blizu srca. Standardno zdravljenje v tem stadiju predstavlja kemoterapija, ki se praviloma dopolnjuje še z obsevanjem (radioterapija) in včasih opreativno. Natančen načrt zdravljenja bo predlagala skupina onkologov, ki vas zdravi in izmenja mnenja različnih specialistov na skupnem konziliju.

            Stadij IIIB: tumor se je razširil v bezgavke locirane na drugi strani prsne votline ali pa so zasevki prisotni v drugih tkivih prsne votline (ne samo v bezgavkah), kot je npr. srce, požiralnik… Najtežja oblika tega stadija (IIIB) je oblika s t.i. pleuralnimi efuzijami, ko se med pljuči in steno prsne votline nabira tekočina. Pri tem stadiju se kirurški posegi praviloma ne izvajajo; kot standarno zdravljenje zdravniški kozilij predlaga največkrat kombinacijo kemoterapije in radioterapije.

Stadij IV:

Tumor, ki se je razširil (razsejal, metastaziral) v druga tkiva in organe. Kot pri stadiju IIIB, tudi tu kirurška posega ne priporočajo - s pomočjo operacije namreč ne bi mogli odstraniti vseh lokacij, kjer je tumor prisoten. V poštev pride sistemsko zdravljenje, torej zdravljenje, kjer zdravila dosežejo vsa tkiva v telesu. Najpogosteje rak v tem stadiju zdravijo s kemoterapijo, v novejšem času pa so vse bolj v uporabi tudi t.i. tarčna zdravila.